Utleievilkår

Reservasjon og betaling
Alle reservasjoner vil bli besvart skriftlig. Depositum og leiebeløp betales på vedlagte faktura.

Henting og innlevering
Bobilen er klar til henting etter kl 14.00 første dag i leieperioden, og skal leveres tilbake innen kl 10.00 siste dag i leieperioden. Vi ber alle våre kunder respektere dette, slik at neste leietaker slipper å vente. Leietaker som ikke overholder innleveringstiden, vil bli fakturert med tilleggsgebyr kr 500.- pr time.

Sjåfør
Alle som leier bil hos Bobil Jæren AS må være fylt 25 år, og hatt førerkort i minimum 2 år.

Renhold
Ved innlevering skal bilen være i den stand den ble mottatt. Skadefri og rengjort innvendig og utvendig, tømt septik / vanntanker. Dieseltanken skal være oppfylt.

Vedlikehold
Alle leietakere plikter å utføre normalt vedlikehold av bobilen. Dette innbefatter at det er leietakers ansvar å etterfylle olje, sjekke kjølevæske og spylervæske etc. Feil, skader som måtte oppstå underveis, skal rapporteres til Bobil Jæren AS.

Forsikring
Leieprisen inkluderer kasko og ansvarsforsikring. Leietaker er økonomisk ansvarlig for alle skader som ikke dekkes av kaskoforsikringen. Bilens forsikring har en egenandel på kr 20.000. Dette betyr at du som leietaker betaler kr 14.000 ved skade. Ved en eventuell kaskoskade betales heller ikke depositum tilbake. Ved tyveri eller ran dekker bobilens forsikring kun utstyr som tilhører bobilen.

Det anbefales at leietaker tegner egen reiseforsikring.

Havari
Utleier gir ikke erstatning for tapt ferie dersom det oppstår skade eller motorhavari o. l på den bestilte bobil. Innbetalt depositum og leie fås da uavkortet tilbake. Oppstår feil underveis, får leietaker refundert leie for det antall dager bobilen er til reparasjon, men ikke forsinkelse vedr. reparasjon under 12 timer. Dersom feilen/skaden beviselig skyldes leietaker, gis ingen refusjon.

Kjørelengde
1950 km pr uke.

Avbestilling
Ved avbestilling av leid bobil senere enn 3 uker før leiedato betales ikke depositum tilbake.

Ved avbestilling senere enn 2 uker før utleiedato betales ikke leiebeløp tilbake.

Tilleggskostnader
Alle våre bobiler er dyre- og røykfrie.

Ved brudd på forbud betales ikke depositum tilbake.

  • Ikke rengjort bil utvendig kr 500
  • Ikke rengjort bil innvendig kr 800
  • Ikke tømt toalett og spillvann ved innlevering kr 1000
  • Overskredet avtalt kjørelengde kr. 3 pr km
  • Forsinket tilbakelevering kr 500 pr time
  • Forsinket tilbakelevering over ett døgn kr 6000